Pravila i odredbe

Pravila i odredbe

PREDMET

Član 1.
Na osnovu odredbe čl.27. Zakona o zaštiti potrošača čl. 49/2006; 76/2011 i 89/2011 i Zakona o zaštiti potrošača Sl.glasnik BiH br.25/2006 i 88/2015

Ovi uvjeti i odredbe određuju ugovorni odnos između:
1. korisnika i društva Denta-De d.o.o, Višnjik 34/P2, 71000 Sarajevo (u nastavku DentaDe) u vezi korištenja i djelovanja web stranice www.dentade.ba i www.waterpik.dentade.ba
2. korisnika kao kupca i društva Denta-De kao pružaoca usluge, tj. prodavača u vezi kupovine proizvoda putem web trgovine Denta De doo.
Ovi uvjeti i odredbe vrijede za sve korisnike web stranice. Ulazom na web stranicu korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim uvjetima i odredbama te je u potpunosti s njima saglasan. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih uvjeta i odredbi, Denta-De d.o.o ima pravo upotrijebiti sva pravna sredstva za otklanjanje prekršaja.

ODREĐIVANJE POJMOVA I SKRAĆENICA

Član 2.
Pojmovi i skraćenice imaju sljedeće značenje:
⦁ DentaDe: web stranica i web trgovina Denta-De d.o.o  na domeni www.dentade.ba i www.waterpik.dentade.ba
⦁ UIO (Uvjeti i Odredbe): uvjeti i odredbe korištenja web stranice i prodaje (kupovine) proizvoda putem DentaDe. Denta De ima pravo prema vlastitoj procjeni bilo kada (povremeno) promijeniti UIO (promjena je vidljiva iz datiranja verzije). O promjeni UIO korisnici su obaviješteni prethodnom objavom na web stranici. Promjene počinju vrijediti nakon obavještavanja. Svako daljnje korištenje web stranici znači prihvatanje najnovije verzije UIO;
⦁ korisnik: osoba koja posjeti, odnosno koristi DentaDe, bez obzira na registraciju;
⦁ kupac: fizička ili pravna osoba koja preda narudžbu ili izvrši kupovinu proizvoda putem DentaDe;
⦁ poslovnica:je prodajno mjesto na adresi Denta-De doo, Višnjik 34/P2, 71000 Sarajevo

⦁ upravitelj DentaDe i/ili pružalac usluge i/ili Denta De: DENTA-DE  društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo,Sjedište: Višnjik br. 34/P2, 71000 Sarajevo;

ID broj: 4200076560009; MBS: 65-01-0634-18 ( stari broj: I-4961)

⦁ lični podaci: su podaci definirani propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Denta De obrađuje vaše lične podatke koje dobije preko Internet stranice DentaDe, odnosno od posjetioca Internet stranice putem kolačića, podatke koje dobije od kupaca Internet trgovine. Detaljnije informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo od Vas, na kojim platformama, za koje namjene, te vaša prava u vezi zaštite osobnih podataka pronađite u našim pravilima privatnosti.

II.POGLAVLJE: KORIŠTENJE WEB STRANICE

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Član 3.
Internet stranicu DentaDe koristite na vlastitu odgovornost.
Sadržaj web stranice DentaDe te bilo koji materijali prikazani na web stranici dostupni su »kao što je« (»kao što su«), bez ikakvog jamstva, eksplicitnog ili implicitnog (osim u slučaju kupovine proizvoda putem DentaDe).
Ni u kojem slučaju DentaDe ne odgovara za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničavaju se na bilo koju posebnu, kažnjivu, posrednu, slučajnu ili bilo kakvu posljedičnu štetu, koja proizlazi iz, ili je u bilo kakvoj vezi:
1. s bilo kojim korištenjem, odnosno nemogućnošću korištenja (privremenim nefunkcioniranjem) ove DentaDe ili bilo kojeg sadržaja pronađenog ovdje, odnosno objavljenog na web stranici DentaDe od strane upravitelja ili od strane korisnika.
DentaDe ne jamči i ne odgovara za tačnost, potpunost, ažuriranost ili pouzdanost bilo kojeg sadržaja ili podataka (informacija);
2. za linkove koje sadrži DentaDe, a vode do web stranica trećih osoba, odnosno za linkove koje bilo koji korisnik posreduje do web stranica trećih osoba.
DentaDe nema nadzor nad sadržajem web stranica trećih osoba, uslugama ili proizvodima koji su dostupni na web stranicama trećih osoba. DentaDe ne odgovara za nikakvu neposrednu ili posrednu štetu ili za gubitak koji nastaje kao posljedica korištenja web stranica trećih osoba. Korisnik sam preuzima svu odgovornost kada odluči slijediti preusmjeravanja, odnosno linkovima koje vode do web stranica trećih osoba;
3. radnjama bilo kojih drugih registriranih ili neregistrovanih korisnika;
4. bilo kakvu štetu ili viruse koji mogu zaraziti vaš računar, telefon, tablet, opremu ili drugu imovinu zbog pristupa, korištenja ili pretraživanja ove web stranice ili prenosa bilo kojeg gradiva, podataka, teksta, slika, video snimaka ili zvuka s web stranice. Isto tako, DentaDe nije odgovoran za njihov gubitak koji bi mogao nastati korištenjem web stranice DentaDe.

ZLOUPOTREBA STRANICE

Član 4.
Kao uslov za korištenje web stranica DentaDe korisnik izjavljuje i potvrđuje da neće koristiti web stranice u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim UIO. DentaDe nije dozvoljeno koristiti na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ograničiti rad web stranica ili zadirati u korištenje web stranica od strane drugih korisnika. Nije dozvoljeno bilo kakvo prikupljanje ili pokušaj prikupljanja sadržaja ili podataka koji nisu izričito dostupni od strane DentaDe 

AUTORSKA PRAVA

Član 5.
Web stranica je autorski zaštićena, sva prava su pridržana. Svi sadržaji DentaDe, uključujući i UIO, internetski tekst, oblikovanje i slike vlasništvo su društva DentaDe ili ih društvo DentaDe koristi na temelju dobivene licence. Sadržaj DentaDe ne smije se reproducirati, ponovno objavljivati ili distribuirati bez dozvole društva DentaDe ili prvotnog vlasnika autorskih prava.

UPOTREBA DENTADE

Član 6.
Usluge DentaDe (korištenje web stranice i kupovina putem interneta) možete koristiti bez registracije.

III.POGLAVLJE: KUPOVINA PROIZVODA

Član 7.
Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik FBiH br 25/2006) i (Službeni glasnik RS br. 62/2014.) kupovina preko naše prodajne web stranice www.dentade.ba i www.waterpik.dentade.ba  smatra prodajom na daljinu.

CIJENE

Član 8.
Cijene su navedene u KM te sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove povezane s dostavom proizvoda. Cijene vrijede za web kupovine putem DentaDE.
Cijene nemaju unaprijed određeno razdoblje valjanosti te se bilo kada mogu mijenjati bez posebne prethodne obavijesti. Važeće cijene su one cijene koje su bile važeće u vrijeme kada je IT sistem pružatelja usluge prihvatio predanu narudžbu.
Akcijske cijene su posebno naznačene te vrijede za vrijeme objave u DentaDe.

NAČINI PLAĆANJA

Član 9.
Načini plaćanja su:
a. gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem) kod dostave;
b. U slučaju preuzimanja u poslovnicama Denta-De doo
debitnim, odnosno kreditnim karticama jednokratno (American Express, DIN, Maestro, Master Card, Sberbank Pika i VISA)
Upozorenja:
1. Sve uplate bit će pogođene u valuti Konvertibilna Marka (BAM). Naplaćeni iznos na vašem računu debitnim, odnosno kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica.

NAČINI DOSTAVE

Član 10.
Načini isporuke na području Bosne i Hercegovine su:
a. preuzimanje proizvoda u poslovnicama– besplatno;
b. dostava na kućnu adresu putem kurirske službe. U slučaju dostave troškovi prevoza, poštarina ili mogući drugi troškovi vezani uz to nisu uključeni u navedenu cijenu proizvoda. Trošak  poštarina (trošak otpreme) iznosi 9 KM (PDV uračunat u cijenu). O visini troškova dostave kupac je upoznat prije potvrde predaje narudžbe s izdvojenim prikazom iznosa ovih troškova.

Proizvodi se dostavljaju u roku 1-2 radnih dana od datuma prijema „potvrde o narudžbi“,izuzev dana vikenda ili u iznimnim slučajevima, o čemu Denta De posebno obavijesti kupca putem adrese e-pošte ili telefonom, uključujući i predviđeni rok dostave. Denta De ne preuzima odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog dužeg roka isporuke.

DETALJNIJE O DOSTAVI

Član 11.
Proizvodi će biti dostavljeni na adresu koja je u narudžbi navedena kao „adresa za dostavu“. Za dostavu narudžbe na adresu mora biti osiguran pristup dostavnog vozila neposredno do lokacije navedene na narudžbi te osigurana mogućnost parkiranja dostavnog vozila na ovoj lokaciji. Isporuka se vrši do ulaza u zgradu. Naručene proizvode kupac je dužan preuzeti po pozivu kurira u određenom satu i danu na adresi za dostavu. U slučaju da kupac u vrijeme dostave ne može preuzeti pošiljku, u narednih 48 sati pošiljku može preuzeti u najbližoj poslovnici dostavljača prema telefonskom dogovoru sa kurirom. U slučaju da kupac ne preuzme robu u dogovorenom vremenu te je potrebna ponovna dostava, kupcu se obračunaju dvostruki troškovi dostave.Denta De, odnosno njegov ugovorni izvođač dostave zadržava pravo na primjeren način provjeriti identitet primatelja proizvoda (kupca) – npr. uvidom u javne isprave.
Ako se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) oštećen ili su vidljivi znakovi otvaranja, kupac je obvezan odmah, prilikom preuzimanja, pokrenuti postupak reklamacije neposredno kod dostavljača. U skladu sa pravilima poslovanja dostavljača kupac smije otvoriti paket,ali ne i proizvod

OMOGUĆAVANJE INFORMACIJA PRIJE SKLAPANJA UGOVORA

Članak 13.
Denta De se obavezuje da će prije sklapanja prodajnog ugovora korisniku uvijek omogućiti sljedeće informacije:
⦁ podatke o pružatelju usluge (firma, sjedište, poslovna adresa, matični i porezni broj) te podatke za kontakt za brzu i efikasnu komunikaciju (adresa e-pošte, telefon),
⦁ glavne karakteristike proizvoda, odnosno usluga
⦁ dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga koja je u ponudi na DentaDe trebao bi biti dostupan,

⦁ cijene proizvoda, odnosno usluga koje sadrže poreze, odnosno moguća druga davanja,
⦁ uslove i načine plaćanja
⦁ uslove, način, mjesto i rok dostave te moguće troškove dostave proizvoda, odnosno rok ispunjavanja usluga,
⦁ o roku i uslovima za ostvarivanje prava na raskid ugovora, uključujući i troškove koji terete kupca u vezi povrata proizvoda (Član 40 i 41 Zakon o zaštiti potrošača BiH), okolnostima koje znače gubitak prava na raskid ugovora ili nepostojanje prava na raskid ugovora,
⦁ objašnjenje postupka prilikom pritužbi s podacima o osobi za kontakt.

POSTUPAK NARUČIVANJA

Član 14.
Naručivanje se odvija na B/H/S jeziku. Proizvodi se biraju i naručuju iz popisa proizvoda na DentaDE. Svi proizvodi su dostupni do prodaje zaliha.
Tok postupka:
1. „DODAJ U KORPU“
Korisnik odabere željeni proizvod klikom na ikonu „Dodaj u korpu“.
Prije završetka kupovine korisnik je preusmjeren da pošalje podatke potrebne za realizaciju narudžbe, i to:
⦁ adresu za isporuku (ulica, broj ulice, broj pošte, mjesto, država),
⦁ telefonski broj,
⦁ ostale podatke vezane uz kupovinu,(napomena)
(u nastavku svi su navedeni podaci također jednoznačno nazvani „podaci o kupcu“).
Prije predaje narudžbe prikazat će se skica narudžbe, pripremljene za predaju, na način da korisnik može provjeriti tačnost unesenih podataka, odnosno primijetiti moguće pogreške te ispraviti, tj. promijeniti podatke vezane uz narudžbu (količina i vrsta proizvoda, podaci o kupcu, način i mjesto dostave).
2. „ZAVRŠI NARUDŽBU“
Klikom na ikonu „završi narudžbu“ (narudžba s obvezom plaćanja) korisnik izjavljuje da u potpunosti razumije te je saglasan sa UIO, da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora (odnosno da mu ona nije bila ograničena ili oduzeta).
Nakon potvrde narudžbe, kupac bira način plaćanja.
Klikom na „NARUČITE“ odnosno potvrdom odabranog načina plaćanja, narudžba je poslana informacijskom sistemu pružatelja usluge.
3. „VAŠA NARUDŽBA JE ZAPRIMLJENA“
Nakon potvrde narudžbe kupac prima na poslanu adresu e-pošte obavijest „potvrda o primitku narudžbe/narudžba u obradi“, tj. da je narudžba uspješno predana-prihvaćena u informacijski sistem pružatelja usluge. Pravni status primljene narudžbe je „prednarudžba“ i ne obavezuje pružatelja usluge na osiguravanje, odnosno isporuku naručenih proizvoda sve dok narudžba nije potvrđena od strane pružatelja usluge.
Prihvaćenu narudžbu pružatelj usluge pregleda i provjerava mogućnost isporuke naručenog proizvoda te obavijesti kupca o daljnjem statusu narudžbe i predviđenom roku dostave (obrada narudžbe). Primljene narudžbe obrađuju se u radnom vremenu od ponedjeljka do petka prema redoslijedu zaprimljenih narudžbi, odnosno prema planiranim vremenskim terminima za preuzimanje proizvoda.
Pružatelj usluge može nazvati kupca na njegov/njen telefonski broj za kontakt, s ciljem osiguravanja tačnosti isporuke (npr. da dogovore odgovarajuće rješenje ukoliko se proizvod ne može isporučiti), odnosno s ciljem provjere poslanih podataka u narudžbi.
Pružatelj usluge može primljenu narudžbu potvrditi ili s razlogom odbiti (npr. proizvod nije na zalihi, nije ispunjen zahtjev za odgovarajuće plaćanje, zbog unosa i objave očito pogrešne cijene koja je posljedica automatiziranog prenosa podataka i sl.). Pružatelj usluge zadržava pravo na odbijanje narudžbe, o čijim razlozima će obavijesiti kupca telefonskim putem. Moguće promjene poslane  narudžbe za proizvod odustanak od narudžbe,promjena naručene količine, promjena naručenog modela i sl. kupac će bez odlaganja obavijestiti pružaoca usluga putem maila info@dentade.ba ili pozivom na telefon 033 210 100

 1. „VAŠA NARUDŽBA JE ZAPRIMLJENA I TRENUTNO SE OBRAĐUJE“
  U slučaju potvrde narudžbe kupac na svoju mail adresu prima obavijest „narudžba potvrđena“ u kojoj su navedeni podaci o poručiocu proizvoda (cijena, kao i napomena o trošku dostave).

Ugovor o kupovini naručenog proizvoda između pružatelja usluge i kupca sklopljen je u trenutku kada kupcu stigne potvrda na e-mail adresu.

Od tog su trenutka sve cijene i drugi uslovi prodaje fiksirani i vrijede za   pružatelja usluge kao i za kupca. Kupovina obavljena putem web stranica DentaDe, podrazumijeva se kao kupovina obavljena u skladu sa zakonom, s time da se kolizijska pravila ne uzimaju u obzir.
Prilikom slanja narudžbe kupcu se šalje račun sa proizvodom.

Na računu je prikazana raščlanjena cijena proizvoda (s PDV-om) te drugim mogućim troškovima. Kupac prima račun u printanom obliku prilikom preuzimanja, odnosno isporuke  proizvoda. Pružatelj usluge sprema elektronsku kopiju poslanog računa na vrijeme potrebno za čuvanje dokumenata te vrste, u skladu sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima.. Pružatelj usluge u dogovorenom roku pošalje (otpremi) naručeni proizvod, odnosno pripremi ga za preuzimanje.
Subotom, nedjeljom i praznicima pružatelj usluge ne vrši otpremu proizvoda te se ti dani ne broje u rok isporuke.

RASKID UGOVORA

Član 15.
Kupac, koji je potrošač, može u roku 15 dana od preuzimanja proizvoda raskinuti ugovor bez navedenog razloga.
Za ostvarivanje prava na raskid kupac može predati i vlastitu izjavu o raskidu iz koje izričito proizlazi da raskidate ugovor, uz navođenje broja računa. Izjava o raskidu je pravovremena ako je poslana u roku određenom za raskid ugovora.
Kupac ponuđaču izjavu o raskidu šalje:
a. putem adrese e-pošte info@dentade.ba; prilikom čega pružatelj usluge potvrđuje primanje obavijesti o raskidu ugovora na poslanu adresu e-pošte kupca („raskid prihvaćen“);
b. putem pošte na adresu Denta-De doo, Višnjik 34/P2, 71000 Sarajevo; kao datum raskida ugovora vrijedi datum na koji je pismo, odnosno pošiljka, datirana od strane pružatelja usluge poštanskih usluga,
Kupac, koji je potrošač, nema pravo na raskid ugovora u slučaju kupovine proizvoda, koji nisu primjereni za vraćanje zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga (npr. ako je kupac nakon dostave otvori proizvod).

POVRAT PROIZVODA

Član 16.
Kupac je obavezan vratiti proizvod u roku 7 dana od dana raskida ugovora na način:
1. dostavom (putem pošte) ISKLJUČIVO na adresu: Denta-De doo, Višnjik 34/P2,71000 Sarajevo. Kupac snosi sve troškove povrata robe. Podrazumijeva se da je kupac pravovremeno vratio robu ako je poslana prije isteka 7 dnevnog roka za povrat. Kao datum otpreme vrijedi datum kada je pošta datirana od strane pružatelja usluge poštanskih usluga; ili
2. osobnom dostavom u poslovnicu – Višnjik 34/P2,Sarajevo
3. Kupac je obvezan vratiti proizvod nekorišten, neoštećen te u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromijenjenoj količini. Kupac smije vizuelno pregledati primljen proizvod samo u obimu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda) te kao što se to obično izvodi u prodavnicama. Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumijeva se kao korištenje proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na raskid ugovora. Ako je predmet povrata proizvod kupljen kao komplet, potrebno je vratiti sve dijelove kompleta. Povrat pojedinačnih dijelova kompleta nije dozvoljeno.

POVRAT NOVCA

Član 17.
Povrat novca vrši se u roku 15 dana od dana primanja obavijesti o raskidu ugovora te nakon vraćanja proizvoda. Pružatelj usluge zadržava pravo na zadržavanje povrata primljene uplate do trenutka preuzimanja vraćenih proizvoda

Pružatelj usluge primljenu uplatu vraća kupcu istim platnim sredstvom koje je upotrijebio, osim ako kupac izričito ne pristane na drugo sredstvo plaćanja i ako kupac zbog toga ne snosi nikakve troškove.
Ukoliko je prilikom kupovine proizvoda bio obračunati popust u bilo kojem obliku (e-kupon, promotivni kod i sl.), vraća se plaćeni iznos novca , ali ne i dio iznosa koji je donio popust.

ODGOVORNOST ZA PROIZVOD – Reklamacije

Član 18.
Kupac može neposredno prilikom preuzimanja reklamirati proizvod ako proizvod nema karakteristike koje je pružatelj usluge izričito naveo, ako su poslani pogrešni proizvodi ili u pogrešnoj količini, boji ili nekako drugačije odstupaju od narudžbe kupca.
Uz reklamaciju se sastavlja reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskom zapisniku zapisuju se primjedbe kupca i zahtijevano izborno pravo vezano uz rješavanje reklamacije. Kupac ima pravo na izbor rješenja, njegov zahtjev (zamjena robe, odobrenje ili povrat novca) bilježi se na reklamacijskom zapisniku. Reklamacijski zapisnik sastavlja se u dva primjerka, jedan primjerka šalje se kupcu.
Naknadne reklamacije proizvoda obrađuju se kao izvođenje zahtjeva iz naslova garancije ili stvarnih pogrešaka te ih kupac šalje pružatelju usluge putem:
1. adrese e-pošte info@dentade.ba

 1. pozivom na telefonski broj 033 210100,
  3. pismenom izjavom, poslanom poštom na adresu pružatelja usluge Denta De d.o.o., Višnjik 34/P2, 71000 Sarajevo

MATERIJALNI NEDOSTACI

Član 19.
Pružatelj usluge odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda. Materijalni nedostatak postoji:

 1. ako artikl nema potrebne karakteristike za svoju redovnu upotrebu ili za promet,
 2. ako artikl nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavaču ili mu je morala biti poznata,
 3. ako stvar nema karakteristike i odlike koje su riječima ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 4. kad je prodavac predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 4. ako stvar nema karakteristike koje inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema prirodi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavača, proizvođača i njihovih predstavnika o karakteristikama stvari (reklame, označavanje artikala i dr.),
 5. ako je stvar nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 6. ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
  Primjerenost proizvoda za normalno korištenje obično se provjerava s obzirom na uobičajenu robu jednake vrste ili uzimanjem u obzir izjava pružaoca usluge o karakteristikama robe, koje je dao pružatelj usluge ili proizvođač putem reklamiranja, predstavljanjem proizvoda ili navođenjem na proizvodu.
  Ukoliko proizvod ima materijalni nedostatak, kupac je obavezan pismeno obavijestiti pružaoca usluge o nedostatku, detaljno opisati nedostatku i pružatelju usluge omogućiti pregled proizvoda. Odgovornost za materijalne nedostatke pružaoca usluge ne postoji u slučajevima koji proizlaze iz sfere kupca (tj. treće osobe), osobito ako nastanu zbog nepravilnog korištenja, mehaničkih oštećenja ili nedovoljnih zahvata (popravaka).
  Za pravne odnose stranaka u vezi sa materijalnim nedostatcima, primjenjuju se odredbe zakona o obaveznim odnosima i/ili zakona koji uređuje zaštitu potrošača.

GARANCIJA ZA ISPRAVNOST PROIZVODA

Član 20.
Proizvod ima garanciju ako je tako navedeno na garantnom listu ili na računu. Garancija je važeća uz pridržavanje uputa na garantnom listu te uz prilaganje računa pružaoca usluge unutar garantnog roka, koji je naveden na garantnom listu, odnosno računu. Ako nema informacije o garanciji, proizvod nema garancija ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju može korisnik/kupac kontaktirati pružatelja usluge s ciljem prikupljanja informacija.
Kupac može ostvariti pravo na garanciju neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlaštenom servisu, koji je obvezan izvršiti popravak proizvoda u razumnom roku, a u suprotnom proizvod zamijeniti drugim proizvodom. Kupac također može ostvariti pravo na garanciju kod pružatelja usluge, ali u tom slučaju vrijedi odredba iz prvog stavka.
Povrat proizvoda u garantnom roku vrši se u skladu s uslovima koje proizvođač navede na garantnom listu.

PREUZIMANJE PROIZVODA

Član 21.
Kupac je obvezan proizvod vraćen pružaocu usluge zbog ostvarivanja reklamacije, stvarne pogreške ili garancije, preuzeti na adresi za isporuku, odnosno u poslovnici Denta De doo, u roku 7 dana od prijema obavijesti. 

KUPOVINA ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE REGISTROVANE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Član 22.
Predmetni UIO vrijede i u slučaju kupovine za pravne i fizičke osobe registrovane za obavljanje djelatnosti (u nastavku jednoznačno: „poslovni subjekti“) koja imaju sjedište u Bosni i Hercegovini, osim ako je ovim članom određeno drukčije.
Postupak kupovine odvija se potpuno jednako kao i za fizičke osobe, s tom razlikom da korisnik u postupku narudžbe unese ime poslovnog subjekta, poslovnu adresu, sjedište firme, matični broj subjekta (MBS) i OIB (odnosno ID broj za PDV) ili izjavi (označi) da nije obveznik PDV-a. Korisnik je obvezan poslati tačne i potpune podatke poslovnog subjekta.
Ako korisnik zahtijeva izdavanje računa na poslovni subjekt, podrazumijeva se da je stranka ugovora poslovni subjekt koje je navedeno kao primatelj računa odnosno da je kupoprodajni ugovor sklopljen između pružatelja usluge i poslovnog subjekta.
Korisnik klikom na ikonu „potvrdi narudžbu“ (narudžba s obavezom plaćanja) istovremeno izjavljuje da je zakonski zastupnik odnosno da je ovlašten u ime i za račun poslovnog subjekta sklopiti predmetni kupoprodajni ugovor, da garantuje pružatelju usluge da će firma pravilno, pravovremeno i u potpunosti ispuniti sve svoje obaveze iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora, te se neopozivo i bezuslovno obavezuje, da će sam, kao solidarni jamac i platac, na prvi poziv pružatelja usluge, ispuniti svaku obavezu, tj. platiti svaki iznos koji poslovni subjekt kao kupac neće podmiriti iz naslova obveza, iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora koji je sklopio u ime i za račun poslovnog subjekta.
Ako pružatelj usluge prilikom zaprimanja narudžbe ne može na temelju javno dostupnih evidencija, tj. registara, utvrditi postojanje poduzeća, pružatelj usluge ima pravo kontaktirati korisnika i zamoliti ga da mu u razumnom roku pošalje primjerene dokaze o postojanju poduzeća, tj. može prema vlastitoj procjeni odbiti primljenu narudžbu – korisnik (kupac) primi obavijest putem telefona da je narudžba odbijena.

U slučaju da firma, koje je navedena kao primalac računa, prilikom prijema potvrde („narudžba potvrđena“), ili kasnije, više ne postoji iz bilo kojeg razloga, ili je protiv firme predložen ili pokrenut postupak zbog insolventnosti, ili je protiv firme započeo postupak redovite ili sudske likvidacije, korisnik je obavezan o tome odmah obavijestiti pružatelja usluge. U ovim slučajevima pružatelj usluge može pismeno odustati od ugovora.
Kupac koji je poduzetnik, firma ili pravna osoba (tj. nije potrošač), nema pravo na raskid ugovora bez razloga, osim ako je to izričito određeno UIO.
Firma ima pravo ostvariti garancijske i jamstvene zahtjeve iz naslova stvarnih grešaka proizvoda, u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima.
U slučaju kada prema ovim UIO, ili prema zakonu, firma ima pravo na raskid ugovora ili povrat novca, povrat novca se vraća istim sredstvom plaćanja koje je bilo upotrijebljeno u slučaju kupovine. Pružatelj usluge ima pravo na zadržavanje povrata primljene uplate sve dok ne zaprimi odobrenje potpisano od strane ovlaštene osobe. 

OSLOBAĐANJE ODGOVORNOSTI

Član 23.
Zbog prirode poslovanja na svjetskoj mreži-internetu, ponuda proizvoda putem DentaDe se ažurira i mijenja često i brzo. Pružatelj usluge nastoji omogućiti jasne i temeljite informacije za predstavljanje osnovnih karakteristika (svojstava) prodajnih proizvoda koje dobije od dobavljača, zbog čega pružatelj usluge ne odgovara za moguće pogreške (nepravilnosti, nepotpunosti) u podacima za moguću štetu koja iz toga može proizaći. Isto tako, zadržava pravo na promjenu informacija bez posebnog prethodnog upozorenja.
Slike (fotografije) proizvoda, objavljene u DentaDe, su simbolične. Moguće razlike između slike i stvarnog proizvoda (odstupanje u boji, i sl.) ne utiču na specifikaciju samog proizvoda.
Pružatelj usluge se obavezuje omogućiti tačne podatke o cijeni proizvoda. U slučaju da se cijena proizvoda promijenila prilikom slanja, odnosno prilikom predaje narudžbe i prihvatanja, odnosno prilikom potvrde narudžbe u informacijskom sustavu pružatelja usluge, kupcu je (bez obzira na to je li on potrošač) omogućeno odustajanje od kupovine

Pružatelj usluge nije odgovoran za privremeno nedjelovanje/nefunkcioniranje DentaDe web stranice.

JAVNO KOMENTIRANJE

Član 24.
Web stranica, odn. DentaDE omogućava javno komentiranje – objavljivanje javnih komentara, mišljenja i ocjena proizvoda (u nastavku jedinstveno „komentari“, odnosno „komentiranje“) registriranim korisnicima. Korisnik mora biti svjestan da sve podatke, odn. informacije koje navede u komentarima mogu pročitati, prikupiti i koristiti i drugi koji do njih pristupaju. Objavljeni komentari mogu ostati na web stranici i nakon zatvaranja korisničkog računa.
Denta De savjetuje da se prilikom komentarisanja ne otkrivaju lični podaci. Denta De zadržava pravo na moderiranje, tj. odbacivanje ili uređivanje komentara, u skladu sa politikom moderiranja (osobito ne dozvoljava ili uklanja izjave koje su lažne, uvredljive, obmanjujuće, štetne, izražavaju prijetnje, zloupotrebu, uznemiravanje, ogovaranje ili šire klevete, sadrže nedostojan ili pornografski sadržaj, ili zadiru u privatnost drugih; uznemiravaju, ponižavaju, prijete ili su neprijateljski usmjerene prema pojedincu ili grupi pojedinaca na bilo koji način; reklamiraju sve nezakonite usluge ili prodaju bilo koji predmeta čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim zakonodavstvom, uključujući bez ograničenja predmete čija je prodaja zabranjena ili uređena važećim zakonodavstvom, i sl.).
Moguće Denta De-ovo neprihvatanje kršenja koje korisnik počini komentarisanjem, ne znači prekid prava na djelovanje u vezi s kasnijim ili sličnim prekršajima. Denta De ima pravo u takvim slučajevima, kao i u slučajevima bilo kakve zloupotrebe, provesti sve mjere ili bilo koje druge radnje koje su potrebne za zaštitu svojih prava i interesa, odnosno zbog zaštite prava i interesa drugih korisnika, odnosno bilo kojih drugih osoba.
Bez obzira na navedeno Denta De ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s objavljenim sadržajima (informacijama, ocjenama, savjetima, mišljenjima, preporukama, izjavama) koje su predane i objavljene od strane korisnika. Objavljeni sadržaji su stavovi pojedinaca, a ne društva Denta De.
Slanjem i objavom sadržaja komentara, korisnik je saglasan i dodjeljuje društvu Denta De trajno i neograničeno, besplatno i ne-ekskluzivno pravo (dozvolu) da sadržaj komentara koristi u potpunosti ili djelomično, da ga reproducira, distribuira, promijeni, stavi na raspolaganje javnosti na bilo koji način i u bilo kojem obliku, javno prenese i na druge načine koristi sadržaj komentara u vrhu promocije web trgovine DentaDe.

 1. POGLAVLJE: ZAVRŠNE ODREDBE

POMOĆ KORISNICIMA I POSTUPAK ZA PRITUŽBE

Član 25.
Za tehničku potporu, moguća pitanja, pritužbe ili predaju drugih zahtjeva kontaktirajte nas putem:
a) adrese e-pošte info@dentade.ba (24 sata/7 dana),
b) pozivom na telefonski broj 033 210100 (pozivni centar od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati; web trgovina od ponedjeljka do petka od 8.00 do 16.00 sati),
c) pošte na adresu Denta De doo, Višnjik 34/P2, 71000 Sarajevo

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SUKOBA

Član 26

Pružalac usluge ne priznaje niti jednog izvođača izvansudskog (alternativnog) rješavanja potrošačkih sukoba kao nadležnog za rješavanje potrošačkog sukoba, u skladu sa zakonom koji uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.
Kao pružalac web trgovine na području Bosne i Hercegovine, objavljuje link do platforme za internetsko rješavanje potrošačkih sukoba („platforma ORS“), koja je dostupna na donjoj poveznici:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

RJEŠAVANJE SUKOBA I VAŽEĆE PRAVO

Član 27.
UIO uređeni su te se objašnjavaju U Skladu sa zakonima BIH bez obzira na odredbe o koliziji zakona.
Sve sporove, koji bi nastali u vezi s korištenjem web stranice DentaDe, odnosno UIO ili kupovine proizvoda putem DentaDe, se ugovorne stranke obvezuju mirno rješavati uzajamnim dogovorom da bi se postiglo obostrano zadovoljavajuće rešenje. Ukoliko to neće biti moguće, se sporovi rješavaju pred nadležnim sudom u Sarajevu.

OSTALE ODREDBE

Član 28.
Predmetni UIO predstavljaju cjelovit sporazum između Denta De i korisnika, vezan uz korištenje web stranice DentaDe, odnosno kupovine proizvoda preko DentaDe te ih nije moguće mijenjati ili prilagođavati osim u pisanom obliku.
U slučaju da je bilo koja odredba UIO u cijelosti ili djelomično nemoguća za provedbu ili nevažeća, smatra se da ova odredba nije dio UIO, i da ne utiče na valjanost i provedivost drugih preostalih odredbi UIO. Neprovediva odnosno nevažeća odredba se zamjenjuje odredbom koje se najbliža svrhu nevažeće odredbe.
Korisnik ne smije prenijeti prava i obveze iz ovih UIO na treće osobe (uključujući prenos korisničkog računa) bez prethodne pismene suglasnosti Denta De

Ovi Uvjeti i Odrebe  su objavljeni na www.dentade.ba te vrijede od dana 09.07.2019. nadalje.
Zadnji datum izmjene: 18.05..2023.

 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping